Zpět nahoru

Firemní politika

S našimi zákazníky se snažíme vytvořit a udržovat vstřícné a inovativní vztahy.Směřujeme k tomu, abychom svým zákazníkům přinášeli služby v té nejvyšší kvalitě. Od obchodních partnerů a dodavatelů naší společnosti vyžadujeme, aby svými dodávkami a poskytovanými službami přispěli k vysoké úrovni kvality. Všichni zaměstnanci společnosti usilují při své práci o maximální kvalitu a hledají každou příležitost vedoucí k tomu, aby jejich kreativita, důmyslnost a iniciativa byly plně využity ke zvyšování kvality.

Politika je naplňována prostřednictvím rozpracování konkrétních cílů, které vycházejí ze strategického plánování a definovaných ekonomických ukazatelů společnosti. Do cílů jsou zapracovány požadavky zákazníků a požadavky vedení společnosti pro její další rozvoj. Je závazná pro všechny zaměstnance společnosti. Vedení poskytuje pomoc a školení všude tam, kde je indikována jeho potřeba k úspěšnému zajištění naplnění této politiky. Podporu při realizaci politiky očekává vedení společnosti také od všech zaměstnanců.

Být efektivní a aktivním způsobem reagovat na potřeby zákazníků, analyzovat jejich potřeby, nabízet optimální řešení dodávek výrobků a služeb.

Být spolehlivý a důsledně dodržovat kvalitu dodávek a výrobků, zaručovat dostupnost a kvalitu našich služeb v sjednaných objemech a termínech.

Na základě hodnocení spokojenosti zákazníků a analýzy dodávek výrobků a služeb pracujeme na vlastním trvalém zlepšování. Chceme tak zajistit dlouhodobě výhodné dodavatelsko-zákaznické vztahy.

Úspěch společnosti závisí na kvalitě našich zaměstnanců ve smyslu jejich dovedností, zkušeností a jejich pozitivního přístupu ke strategii, politice a cílům firmy. Je věnována velká pozornost náboru nových zaměstnanců,
odbornému vzdělávání, školení, sdílení informací a jejich motivaci. Tím je zaručen jejich růst společně se stoupajícími potřebami a požadavky zákazníků a trhu. Chceme, abychom byli svými zákazníky považováni za vysoce efektivního a spolehlivého partnera.

Obrázek uživatele admin
About the author